Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach organizowanych w Klubie Pasji, przez fundację My Słowianie.

Warunkiem udziału w zajęciach jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach, najpóźniej w dniu zajęć. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji pod nr. tel. 697 445 034