Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą Programu “Czyste Powietrze”.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNO INFORMACYJNYM PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
ADRES: Urząd Gminy w Borkach,
ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
e-mail : borki@gminaborki.pl
tel.: 81 478 54 20
www.gminaborki.pl