II KRÓLewski Piknik Lotniczy – 12 sierpnia 2023 r. Borki

Fot. CHOMEJ LAB