W kwietniu w Klubie Seniora zorganizowano kino, zajęcia fitness oraz spotkanie integracyjne, podczas którego Gminna Rada Seniorów, w imieniu wszystkich seniorów, podziękowała za wieloletnią współpracę Wójtowi Gminy Borki Radosławowi Sałacie.

Ponadto seniorzy uczestniczyli również w Akcji społeczna- edukacyjnej Żonkile, zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach z okazji 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, a także w spotkaniach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej tj. koncercie Wiosenne Barwy Miłości oraz spotkaniu z okazji Dnia Ziemi podczas, którego zasadzili kwiaty i krzewy wokół budynku GOKIS.