W styczniu br. fundacja My Słowianie, na zlecenie Gminy Borki, rozpoczęła działalność w zakresie organizacji i prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Borki.

Głównym celem zadania jest integracja społeczna, wzmocnienie potencjału osób starszych, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Zajęcia w Klubie Seniora organizowane są w formie:

  • warsztatów tematycznych,
  • spotkań z ekspertami, prelekcji, wykładów,
  • wyjazdów i wycieczek,
  • spotkań okolicznościowych, spotkań integracyjnych,
  • udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych,
  • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Projekt skierowany jest do osób dysponujących wolnym czasem, nieaktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), które spełniają warunki:

  1. są mieszkańcami Gminy Borki,
  2. mają ukończone 50 lat.

Zachęcamy seniorów z Gminy Borki do aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora. Nabór do Klubu prowadzony jest w sposób ciągły.

Więcej informacji uzyskać można pod nr. tel. 697 445 034.