Informujemy, że czas na przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie na opowiadanie Bajek Słowiańskich zostaje wydłużony do 5 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 w Klubie Pasji.

Informujemy również, że osoby, które chciałyby wziąć udział w konkursie, a nie mogą pojawić się w Klubie Pasji w wyznaczonym terminie, mogą wziąć udział w konkursie przesyłając wraz ze zgłoszeniem film, na którym opowiadają wybraną bajkę. Wszystkie przesłane nagrania występów zostaną wyświetlone i ocenione przez jury podczas konkursu.

Film wraz ze zgłoszeniem należy przesłać na adres fundacja@fundacjamyslowianie.pl w terminie do 5 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału.