Zapraszamy do udziału w konkursie na opowiadanie Bajek Słowiańskich!

Konkurs jest imprezą otwartą, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu interpretacji i opowiedzeniu przed
komisją konkursową (własnymi słowami) jednej z dwóch Bajek Słowiańskich z książki
Bolesława Londyńskiego „Bajki Słowiańskie” tj.
1. „ Stolik nakryj się, złoty osieł i kij samobij” lub
2. „Wydeptane trzewiki”
( do wyboru przez uczestnika konkursu).

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze występy w każdej z kategorii:

  1. uczniowie klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klasy 4-6 szkoły podstawowej;
  3. uczniowie klasy 7-8 szkoły podstawowej;
  4. Open (wszystkie pozostałe osoby, które chcą wziąć udział w konkursie).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy fundacja@fundacjamyslowianie.pl lub pocztą tradycyjną na adres fundacji, Stara Wieś 33A, 21-345 Borki, w terminie do 4 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 15 :00 w Klubie Pasji w Starej Wsi.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.