Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny medalu na VIII Bieg Pamięci Dywizjonu 303!

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 19 maja 2024 r. dostarczyć pracę konkursową wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail organizatora fundacja@fundacjamyslowianie.pl. Korespondencja powinna zawierać następujące informację: imię i nazwisko uczestnika, wiek, tel. kontaktowy oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców/opiekunów.
Dopuszczalne formaty prac JPEG, PDF, TIFF, PNG, CDR, wielkość pliku nie może
przekraczać 20 MB.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac.

Prace powinny zawierać następujące elementy:

  • awers i rewers medalu,
  • symbolikę Dywizjonu 303 ( np.: samolot Hawker Hurricane, znak Dywizjonu 303),
  • herb Gminy Borki,
  • datę i miejsce ( Stara Wieś, dnia 14.07.2024 r.),
  • projekt szarfy, na której zostanie zawieszony medal,
  • kształt medalu dowolny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.05.2024 r. o godz. 15:00 na stronie www.fundacjamyslowianie.pl