Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie pt. “Kartka Świąteczna”

Celem konkursu jest:

– rozwijanie talentów i pasji,

– wskazanie mieszkańcom w jaki sposób można spędzić wolny czas.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

– wypełnienie załącznika nr 1 do Regulaminu (Oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu) i załącznika nr 2 do Regulaminu (Karty zgłoszeniowej),

-dostarczenie prac konkursowych wraz z wypełnionymi załącznikami do Organizatora (STARA WIEŚ 33A, 21-345 BORKI) lub do Urzędu Gminy Borki (ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki).

Na zgłoszenia czekamy do piątku 9 grudnia 2022 roku do godz. 14.00