Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach zaprasza do udziału w konkursach Wielkanocnych:

  1. Konkurs na Palmę Wielkanocną skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Borki,
  2. Konkurs na potrawę Wielkanocną i Wielkopostną skierowany do Ludowych Zespołów Śpiewaczych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz
  3. Konkurs na Pisankę Wielkanocną wykonaną metodą tradycyjną skierowany do uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Borki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpią na XXII Spotkaniu z Pieśnią Tradycyjną i Wielkopostną, które odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. w Woli Osowińskiej.