W dniu 12 października 2022 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali “Lubelskie NGOs dla Ukrainy” zorganizowanej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Podczas gali Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski podziękował organizacjom pozarządowym i podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego, za zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren województwa lubelskiego po ataku Rosji na Ukrainę.

–” Z całego serca gorąco dziękuję wszystkim, którzy tak chętnie od pierwszych dni wojny włączyli się w pomoc dla naszych sąsiadów, niesłusznie zaatakowanych przez Rosję, za udzielanie wsparcia zarówno w sferze finansowej, jak i społecznej. Nie ustawajcie, nasi bracia Ukraińcy dalej nas potrzebują. Niech to dobro, które dajecie, zwraca się wam podwójnie” – Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski

Podczas gali wręczono przedstawicielom organizacji pozarządowych 89 dyplomów. Wśród uhonorowanych organizacji znalazła się również fundacja My Słowianie.

Po napaści Rosji na Ukrainę zaangażowaliśmy się w pomoc obywatelom Ukrainy, przybywającym do województwa lubelskiego, realizując zadanie “Fundacja My Słowianie dla Uchodźców z Ukrainy”.