Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie fundacjamyslowianie.pl (dalej jako “Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.fundacjamyslowianie.pl jest fundacja My Słowianie z siedzibą w Starej Wsi 33 A, 21-345 Borki. Fundacja My Słowianie jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000873482, REGON: 387713639, NIP:5381862361, adres elektroniczny: kontak@fundacjamyslowianie.pl (dalej jako: „Fundacja”).

W Serwisie można znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Fundację, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja My Słowianie z siedzibą w Starej Wsi 33A, 21-345 Borki informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowy numer telefonu do fundacji: 697 445 034 

Inspektor ochrony danych

Fundacja My Słowianie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

adres: My Słowianie, Stara Wieś 33A, 21-345 Borki

adres email: kontak@fundacjamyslowianie.pl 

Przetwarzane danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług fundacji My Słowianie, dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Fundacji oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć. Dodatkowo dane mogą być przetwarzane za zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

Okres przechowywania danych osobowych

W odniesieniu do usług Fundacji My Słowianie dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług Serwisu.

Dane osobowe przetwarzane za zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do usług Fundacji w ramach Serwisu dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Fundacji oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fundacji). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług Fundacji jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przekazywane danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do swoich danych,

-żądania sprostowania danych,

-usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

-wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane osobowe Osoby są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Osoba może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

-prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Osobom, których dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości fundacja My Słowianie może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.