W 2023 roku fundacja zrealizowała zadanie pn. Bajki Słowiańskie. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Radzyński oraz Gminę Borki.

Głównym celem projektu było promowanie czytelnictwa literatury naszych przodków, zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym,  poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat legend i bajek, rozwijanie w uczestnikach wrażliwości, wyobraźni i talentów, a także zachęcenie uczestników projektu do kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.    

W ramach zadania zorganizowano konkurs plastyczny, którego tematem były dwie wybrane bajki z książki Bolesława Londyńskiego “Bajki Słowiańskie”. W konkursie nagrodzono nagrodami rzeczowymi 15 autorów najlepszych prac, pozostali uczestnicy otrzymali upominki. Wszystkie prace konkursowe można było obejrzeć podczas wystawy zorganizowanej w Klubie Pasji, a także na naszej stronie www. Wyniki konkursu dostępne poniżej:

W ramach zadania w Klubie Pasji zorganizowano także konkurs na opowiadanie bajek słowiańskich z książki Bolesława Londyńskiego “Bajki Słowiańskie”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Wyniki konkursu dostępne poniżej: