Bieg Pamięci Dywizjonu 303 jest imprezą cykliczną. Wchodzi w coroczny harmonogram wydarzeń kulturalno-sportowych w Gminie Borki.

Głównymi celami organizacji biegu są:

-upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

-promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

-promocja Gminy Borki jako miejsca przyjaznego dla biegaczy

-uczczenie pamięci żołnierzy walczących podczas II wojny światowej w szeregach sił powietrznych Wielkiej Brytanii w Dywizjonie 303, a w szczególności płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego byłego mieszkańca Gminy Borki.

W 2023 roku VII Bieg Pamięci Dywizjonu 303 odbył się 9 lipca w Starej Wsi. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Borki, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej oraz fundacja My Słowianie.

Na organizację VII Biegu Pamięci Dywizjonu 303 otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu Sport dla wszystkich, w kwocie 15 000 zł.

Całkowita wartość środków przeznaczonych na organizację wydarzenia przez fundację to 20 560,94 zł. W ramach zdania zakupiliśmy pamiątkowe medale oraz torby bawełniane dla wszystkich uczestników biegów głównych, pakiety startowe oraz medale dla uczestników biegów dziecięcych, puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz posiłek regeneracyjny.

VII Biegu Pamięci Dywizjonu 303 w biegach na 11,3km; 5,3km i 3,3 km wzięło udział łącznie 233 biegaczy.

Wyniki biegów dostępne poniżej: