Fundacja My Słowianie zrealizowała projekt, którego celem było wyprodukowanie jednego odcinka filmu fabularnego o płk. pil. Zdzisławie Krasnodębskim. Zadanie zostało dofinansowane przez: Województwo Lubelskie i Gminę Borki.

Partnerami Fundacji w realizacji zadania zostali: Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Gmina Borki, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, Gmina Zbuczyn, Muzeum 303 im ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie, Fundacja Kocham Podlasie.

Patronat Honorowy nad realizacją projektu objęli:

-Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

-Senator RP Grzegorz Bierecki

-Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

-Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

-Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

-Wójt Gminy Borki Radosław Sałata

Poprzez realizację projektu wyprodukowania jednego odcinka filmu fabularnego o płk. pil. Zdzisławie Krasnodębskim chcieliśmy zaprezentować lokalną historie na tle całego świata, promować postać płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego ps. “Król”, który urodził się 10 lipca 1904 roku w Woli Osowińskiej w Gminie Borki, był dyplomowanym pilotem Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii oraz twórcą i pierwszym dowódcą dywizjonu 303, promować postawę patriotyczną oraz zaangażować lokalną społeczność do produkcji filmu (mieszkańcy Gminy Borki zagrali w filmie obok profesjonalnych aktorów, pomagali zabierać materiały, informację i zdjęcia do filmu).

Nagrania do filmu realizowane były w Woli Osowińskiej, w Muzeum 303 w Napoleonie oraz we Wrocławiu pod czujnym okiem Pawła Przewoźnego i Agaty Skowrońskiej. Scenariusz do filmu napisał Błażej Michalski.

Film KRÓL- poznaj legendę