Fundacja zrealizowała zadanie pn. Fundacja My Słowianie dla Uchodźców z Ukrainy. Całkowita wartość zadania wyniosła 10 171,86 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie w kwocie 8000 zł.

Jednym z głównych celów statutowych fundacji jest pomoc na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na całym świecie. Dlatego po ataku Rosji na Ukrainę, fundacja zaangażowała się w pomoc przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy.

Głównym celem zadania było wsparcie materialne Uchodźców przebywających na terenie powiatu radzyńskiego. W ramach projektu doposażaliśmy miejsca noclegowe na łączoną kwotę 7684,78zł, zakupiliśmy środki medyczne o wartości 1241,07 zł oraz środki czystości o wartości 1246,01 zł.

Sprawozdanie z wykonania zdania publicznego zostało złożone w terminie.