W 2021 roku fundacja zrealizowała zadanie pn. Odlotowa Gmina Borki.

Głównym celem projektu Odlotowa Polska jest promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych oraz historii i potencjału gospodarczego polskich gmin, poprzez: wydanie przewodnika wraz z mapą turystyczną oraz tworzenie sztuki audiowizualnej w postaci filmów promujących polskie gminy.

Patronat Honorowy nad projektem Odlotowa Polska objęli:

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
Senator RP Grzegorz Bierecki

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

W ramach zadania Odlotowa Gmina Borki nagrano film, który dostępny jest na naszym kanale YouTube FMS TV oraz wydano mapę turystyczną Gminy Borki.