W 2021 roku fundacja zrealizowała zadanie pn. Odlotowa Gmina Czemierniki.

Głównym celem projektu Odlotowa Polska jest promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych oraz historii i potencjału gospodarczego polskich gmin, poprzez: wydanie przewodnika wraz z mapą turystyczną oraz tworzenie sztuki audiowizualnej w postaci filmów promujących polskie gminy.

Zadanie zostało dofinansowane przez: PGE Dystrybucja S.A. , Fundację Grupy PKP oraz Grupę Azoty Puławy.

Patronat Honorowy nad projektem Odlotowa Polska objęli:

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
Senator RP Grzegorz Bierecki

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski