W 2022 roku fundacja zrealizowała zadanie pn. Odlotowa Gmina Radzyń Podlaski. Zadanie zostało dofinansowane przez: Województwo Lubelskie oraz Fundację PGE.

Głównym celem projektu Odlotowa Polska jest promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych oraz historii i potencjału gospodarczego polskich gmin, poprzez: wydanie przewodnika wraz z mapą turystyczną oraz tworzenie sztuki audiowizualnej w postaci filmów promujących polskie gminy.

Zadanie współfinansowane przez:

Partnerem w realizacji zadania jest Gmina Radzyń Podlaski.

Patronat Honorowy nad projektem Odlotowa Polska objęli:

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
Senator RP Grzegorz Bierecki

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski