W 2023 roku fundacja zrealizowała zadanie publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. Odnowa infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego w Gminie Borki , dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Głównym celem projektu było zaprojektowanie, zakup oraz montaż 15 tablic informacyjnych opisujących ciekawe miejsca w Gminie Borki, znajdujące się w okolicy szlaku rowerowego przebiegającego przez Gminę Borki.

Dodatkowo w ramach zadania stworzymy wpis na naszej stronie www poświęcony atrakcjom turystycznym znajdującym się w Gminie Borki.

Poprzez realizację zadania poprawiliśmy standard infrastruktury szlaku rowerowego w Gminie Borki, wzmocniliśmy pozytywny wizerunek regionu jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, umożliwiliśmy osobom korzystającym ze szlaku rowerowego poznanie wielu ciekawych miejsc znajdujących się w pobliżu.