Gmina Borki powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia Gromady Borki i Gromady Wola Osowińska. Dodatkowo w skład gminy weszły wsie Tchórzew Kolonia i Tchórzew Wieś z Gromady Kock oraz Olszewnica z Gromady Biała.

Gmina Borki położona jest w południowo-zachodniej części powiatu w województwie lubelskim.
Graniczy z gminami: Czemierniki, Ostrówek, Kock, Serokomla, Wojcieszków, Ulan Majorat i Radzyń Podlaski.

Siedzibą gminy jest miejscowość Borki. Strukturę gminy tworzy 15 sołectw.

Borki

Nazwa miejscowości ma charakter topograficzny i pochodzi od boru. Miejscowość Borki, w której mieści się siedziba Gminy Borki, związana jest ze szlacheckim majątkiem ziemskim, o którym są wzmianki już w 1530 i 1603 roku. W Borkach znajduje się pałac, dawna siedziba właścicieli borkowskiego majątku, położony nad kompleksem stawowym (częściowo wysuszonym) i rzeką Bystrzycą. Nieopodal pałacu znajduje się murowany młyn wodny z 1894 roku a także kościół 1958 roku. W Borkach zamieszkuje 712 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Krasew

Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się w 1418 roku jako Krasow. Forma Krasew pojawiła się dopiero w 1870 roku. Używano wcześniej również inne nazwy: Kraszów, Krassów, Krasiew. Miejscowość położona nad rzeką Bystrzycą, gdzie przy drodze do Olszewnicy znajdują się ruiny murowanego młynu wodnego. W tej miejscowości znajduje się najstarsza szkoła podstawowa, która powstała w 1919 roku. Podczas jubileuszu 100-lecia szkole został nadany patronat – Żołnierzy Wyklętych. W Krasewie zamieszkuje 723 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Maruszewiec Nowy

Niegdyś ośrodek dworski w Starej Wsi, dziś to miejscowość położona nad rzeką Bystrzyca. W XIX wieku folwark ten wchodził w skład majątku Tchórzewek – Stara Wieś. W 1900 roku został oddzielony i włączony do dóbr Borki i Wola Osowińska, które były własnością Jaźwińskich. Ostatnim właścicielem majątku od 1925 do 1945 roku był Włodzimierz Chełmicki, pisarz i krytyk. W 1950 roku spłonął dwór, zachował się ogólny obrys parku krajobrazowego, w którym ekspansywnie rozrastają się dzikie krzewy. W Maruszewcu Nowym zamieszkuje 72 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Nowiny

Najmłodsza miejscowość w Gminie Borki. Początki jej powstania łączą się 1922 roku, kiedy to zatwierdzono projekt parcelacji dóbr ziemskich Oszczepalin i Nowiny. W późniejszym czasie przyłączono do Nowin także część ziemi z majątku Wola Osowińska. Prawo pierwokupu mieli żołnierze walczący z Marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim. W 1954 roku została uznana jako odrębna wieś. W latach 1958 – 1975 istniała szkoła podstawowa w tej miejscowości. W Nowinach zamieszkuje 241 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Sitno

Obecna nazwa miejscowości ukształtowała się w 1781 roku, pierwotnie brzmiała Sietna (1678-79), później Sitna (1721 r.). Sitno było wsią włościańską i siedzibą Gminy Sitno, w skład której wchodziły Borki, Izabelin, Lichty, Maruszewiec, Ossówno, Sitno, Stara Wieś, Tchórzewek i Wrzosów. Sitno słynie z działalności artystycznej. Od ponad 20 lat odbywają się w Sitnie Spotkania Teatrów Wiejskich „Teatr w Opłotkach”. W Sitnie zamieszkuje 266 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Olszewnica

W 1506 roku po raz pierwszy została zapisana jako Olshownycza wieś szlachty zagrodowej. Dopiero w 1678 roku ukształtowała się obecna nazwa. Olszewnica słynie z działalności artystycznej. Od wielu lata odbywają się w Olszewnicy Spotkania z Folklorem „Dokopiny”. Prężnie działa jednostka OSP Olszewnica. W miejscowości znajduje się kaplica i budynek po szkole podstawowej. Wieś należy do parafii Ulan-Majorat. W Olszewnicy zamieszkuje 370 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Osowno

Pierwsze zapiski o istnieniu osady są z 1477 roku w ukazie carskim znoszącym pańszczyznę. Początkowo notowana była jako Osschowno, później też jako Ossówno. Osowno było własnością dziedzica Bork. Jest to miejscowość aktywna, w której działa Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Osowno. W przeszłości we wsi funkcjonowała szkoła podstawowa oraz drużyna piłkarska. W Osownie zamieszkuje 419 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Stara Wieś

W XIX wieku wymieniana jest jako wieś i folwark, a nazywana była również „Tchórzewek”. Miejscowość usytuowana nad rzeką Bystrzyca. Jest to jedna z większych miejscowości gminnych, gdzie znajduje się kompleks sportowy i rekreacyjny, gdzie od lat odbywają się Biegi Pamięci Dywizjonu 303. W przeszłości funkcjonowała tutaj szkoła podstawowa a współcześnie prężnie działają organizacje pozarządowe, w tym jednostka straży pożarnej. W Starej Wsi zamieszkuje 638 mieszkańców (na dzień 31.12.2023 r.).

Wola Chomejowa

Z 1529 roku pochodzi pierwszy zapis w formie Volya Chomeyeyowa. Należy do parafii Ulan-Majorat. W miejscowości można znaleźć murowany młyn wodny nad rzeką Bystrzyca. Do chwili obecnej funkcjonuje szkoła podstawowa oraz jednostka straży pożarnej. W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich. Rokrocznie odbywa się tutaj Turniej Wsi, w którym konkurują pozostałe sołectwa z terenu gminy. W Woli Chomejowej zamieszkuje 480 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Wrzosów

Murowany dwór, który został przebudowany na szkołę, wskazuje na XVI wieczne tradycje osadnicze Wrzosowa. Ostatnim właścicielem majątku była Emilia z domu Chruściechowska i jej mąż Maksymilian Milkiewicz. Po II wojnie światowej utworzono PGR we Wrzosowie. Wieś położona między rzeką Bystrzycą i Białką. W 2022 roku obchodzono 100 lecie istnienia OSP Wrzosów. We Wrzosowie zamieszkuje 337 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Wola Osowińska

Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w 1526 roku, kiedy wchodziła w skład majątku Piotra Firleja. W drugiej połowie XVIII wieku wieś stała się własnością Tadeusza Czerskiego, a następnie Filipiny z Czerskich i Ignacego Jaźwińskich (1790 r.). W 1870 roku ze względu na zadłużenia folwark Wola Osowińska został wystawiony na licytację i sprzedany. W 1938 roku folwark wraz z pałacem i parkiem przejął Bank Rolny. Obecnie jest własnością Gminy Borki, która ma poważne plany odbudowy i rozbudowy pałacu. W Woli Osowińskiej zamieszkuje 927 mieszkańców (na dzień 30.09.2023 r.).

Zdzisław Krasnodębski

10 lipca 1904 roku urodził się Zdzisław Krasnodębski w Woli Osowińskiej. Pułkownik dyplomowany pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, twórca i pierwszy dowódca Dywizjonu 303. 16 letni ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, uczestnik bitwy nad Niemnem. Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W 1939 roku, jako dowódca III Dywizjonu Myśliwskiego walczył w kampanii wrześniowej przeciwko Niemcom. Dwukrotnie zestrzelony podczas walk powietrznych. Odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami. Zmarł 3 sierpnia 1980 roku w Toronto. W 2013 roku prochy Państwa Krasnodębskich zostały wydobyte i przetransportowane do Polski, gdzie spoczywają teraz na cmentarzu Wojskowym na Powązkach Wojskowych.

Tchórzew i Tchórzew Kolonia

Pierwsza wzmianka o miejscowości Tchórzew pochodzi z 1409 roku. Nazwa miejscowości zmieniała się wraz z czasem, pierwotnie Thchorzow a dziś – Tchórzew. Miejscowość znajdująca się nad rzeką Tyśmienica, która stanowiła granicę wpływów austriackich i rosyjskich podczas rozbiorów, natomiast podczas pierwszej wojny światowej stanowiła granicę wpływów austriackich i niemieckich. W 1926 roku podzielono Tchórzew na Tchórzew i Tchórzew Kolonię. W Tchórzewie zamieszkuje 172 mieszkańców a w Tchórzewie Kolonii zamieszkuje 504 mieszkańców (na dzień 31.12.2023 r.).

Tyśmienica

Rzeka o długości 74,47 km, prawy dopływ Wieprza. Przepływa przez Równinę Łęczyńsko-Włodawską, Zaklęsłość Sosnowicką, Niewęgłosz, Tchórzew, Górkę Kocką, Kock. W wodach Tyśmienicy żyją bobry, raki, ryby (okoń, sum, szczupak, boleń, miętus, lin, wstręga, leszcz, karaś, płoć, kleń), wydry i piżmaki. Flora i fauna rzeki, jej brzegów oraz sąsiadujących z rzeką łąk przyciągają dzikie ptactwo (bociany białe, czaple szare, perkozy, łabędzie, dzikie kaczki, czajki, rybitwy, kuliki, skowronki, kuropatwy, słowiki i sroki). Dolina Tyśmienicy wpisana jest do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Bystrzyca

Rzeka o długości 56,5 km, prawy dopływ Tyśmienicy. Rzeka wypływa na północ od wsi Jedlanka (Gmina Stoczek Łukowski) i wpada do Tyśmienicy za wsią Maruszewiec Nowy. Ma cztery dopływy: Wilkojadkę, Samicę, Stanówkę, Małą Bystrzycę. Flora i fauna rzeki, jej brzegów oraz sąsiadujących z rzeką łąk przyciągają dzikie ptactwo (bociany białe, czaple szare, perkozy, łabędzie, dzikie kaczki, czajki, rybitwy, kuliki, skowronki, kuropatwy, słowiki i sroki).