20.02.24 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach odbyło się spotkanie autorskie z Panią Haliną Zagrajką mieszkanką Gminy Borki, emerytowaną nauczycielką języka rosyjskiego i niemieckiego oraz pasjonatką historii lokalnej. W spotkaniu wzięło udział około 50 seniorów, należących do Klubu Seniora w Gminie Borki. Spotkanie poświęcone było książce “Klucz borkowski. Dzieje dóbr ziemskich i losy ich właścicieli”, która ukazuje niezwykle ciekawą historię naszego regionu. W publikacji przedstawione zostały dzieje klucza borkowskiego na tle wydarzeń historycznych, które miały wpływ na losy tych ziem i ich właścicieli. W monografii została pokazana wieś, jej właściciele i mieszkańcy oraz zmiany społeczne, które zachodziły na przestrzeni wieków. Autorka opisała historię klucza borkowskiego, począwszy od średniowiecza aż do wydarzeń II wojny światowej.

Seniorzy z naszego klubu zgromadzili się, aby posłuchać opowieści Pani Haliny o dziejach klucza borkowskiego oraz odkryć tajemnice związane z tworzeniem książki. Autorka dzieliła się nie tylko faktami historycznymi, ale także anegdotami i osobistymi refleksjami na temat procesu pisania. Atmosfera spotkania była wyjątkowa – pełna ciekawości, radości z dzielenia się wiedzą oraz wzajemnego szacunku dla historii naszej małej ojczyzny.

Dziękujemy Pani Halinie Zgrajce za niezwykle inspirujące przedpołudnie oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie. Takie spotkania są nie tylko okazją do poszerzania wiedzy historycznej, ale także do budowania więzi społecznych i czerpania radości z pasji do literatury i lokalnej historii.