Zapraszamy do udziału w Turnieju Piłki Nożnej ⚽, który odbędzie się 14 lipca o godz. 10:00 na Boisku Sportowym w Starej Wsi, podczas VIII Biegu Pamięci Dywizjonu 303.


Zgłoszenia drużyn należy przesłać na adres mailowy uksbystrzyca@interia.pl w terminie do 05.07.24 r.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: 11-15 lat i 15-18 lat. Uczestnikami zawodów mogą być chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach 2006-2013, posiadający pozwolenie rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w turnieju.
Drużyna składa się z 5-8 zawodników. Drużynę mogą stanowić chłopcy i dziewczęta z tej
samej miejscowości lub szkoły, a także zamieszkujący w różnych miejscowościach lub
uczniowie różnych szkół.

Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zawodów jest posiadanie przez zawodnika: zgody rodzica na udział w zawodach, legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
Podczas turnieju obowiązuje obuwie i strój sportowy.

Zachęcamy do zapisów!

Więcej szczegółów w regulaminie lub pod numer tel. 506 971315 Grzegorz Oprawski

Regulamin, karty zgłoszeniowe, zgoda rodziców 👇