Zapraszamy do składania ofert na stoiska handlowe, gastronomiczne oraz place zabaw w strefie komercyjnej podczas II Królewskiego Pikniku Lotniczego. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2023 roku na adres email: wioletta.labus@gminaborki.pl